•                      به سایت شرکت ثمین ایمن رهرو خوش آمدید ..
فرم استخدام راننده
نام (*)
ورودی نامعتبر
نام خانوادگی (*)
ورودی نامعتبر
تاریخ تولد (*)
ورودی نامعتبر
نوع گواهینامه رانندگی (*)
ورودی نامعتبر
نوع خودرو (*)
ورودی نامعتبر
نوع کاربری خودرو (*)
ورودی نامعتبر
رنگ خودرو (*)
ورودی نامعتبر
سال ساخت خودرو (*)
ورودی نامعتبر
شغل (*)
ورودی نامعتبر
سابقه کاری گذشته (*)
ورودی نامعتبر
معرف (*)
ورودی نامعتبر
آدرس منزل (*)
ورودی نامعتبر
آدرس محل کار (*)
ورودی نامعتبر
تلفن ثابت (*)
ورودی نامعتبر
تلفن همراه (*)
ورودی نامعتبر
کد را تایپ کنید (*) کد را تایپ کنید
ورودی نامعتبر
ارسال

مدارک لازم جهت رانندگان سرویس مدارس