•                      به سایت شرکت ثمین ایمن رهرو خوش آمدید ..

ردیابی خودرو

                       

                           

 1. سیستم سخت افزاری ردیابی(جی پی اس) سرویس مدرسه:   این شرکت با نصب سیستم رد یابی و جی پی اس در داخل خودروهای سرویس مدرسه خود ، با نظارت بر عملکرد رانندگان ؛ لحظه به لحظه روند تردد یا حرکت یا توقف یا سرعت و زمان رسیدن آنها را کنترل می نماید و ایمنی کار و ایمنی دانش آموزان را افزایش داده و قابلیت هدایت رانندگان سرویس مدارس خود را به مسیرهای بهینه دارد.
همچنین سیستم ردیابی حمل و نقل در سرویس مدارس ، می تواند اهمیت ویژه ای برای والدینی داشته باشد که تمایل دارند با مشاهده سرویس در طی مسیر و توقف های آن در طول مسیر ، از موقعیت دقیق فرزند خود بخوبی آگاهی پیدا کنند.

 

 

                                                                                                                                              ردیابی خودرو سرویس مدرسه

                                                                                              

    2.  سیستم نرم افزاری و پایش هوشمند سرویس مدرسه:

امکان پایش مسیر حرکت و کنترل تردد سرویس مدرسه از درب منزل تا رسیدن به مدرسه و ظهرها برگشت از مدرسه تا منزل توسط اولیا محترم با اپلیکیشن هوشمند سرویس مدرسه که در گوشی اولیا نصب میشود.