•                      به سایت شرکت ثمین ایمن رهرو خوش آمدید ..
فرم ثبت نام سرویس
نام دانش آموز (*)
ورودی نامعتبر
لطفاً نام ونام خانوادگی به فارسی تایپ فرمایید.
نام خانوادگی (*)
ورودی نامعتبر
لطفاً نام ونام خانوادگی به فارسی تایپ فرمایید.
تلفن منزل (*)
ورودی نامعتبر
لطفا اعداد تلفن به صورت لاتین با پیش شماره و بدون هیچگونه حرف اضافه وارد شود مثال 02122405442
آدرس منزل جهت سرویس (*)
ورودی نامعتبر
لطفاً از واردکردن کاراکترهای اضافی نظیر- خودداری فرمائید .
تلفن همراه مادر (*)
ورودی نامعتبر
لطفا اعداد تلفن به صورت لاتین با صفر پیش شماره و بدون هیچگونه حرف اضافه وارد شود مثال 09125597508
تلفن همراه پدر (*)
ورودی نامعتبر
لطفا اعداد تلفن به صورت لاتین با صفر پیش شماره و بدون هیچگونه حرف اضافه وارد شود مثال 09195597512
تلفن محل کار (*)
ورودی نامعتبر
لطفا اعداد تلفن به صورت لاتین با پیش شماره و بدون هیچگونه حرف اضافه وارد شود مثال 02126804376
مقطع تحصیلی دانش آموز (*)
ورودی نامعتبر
نام مدرسه (*)
ورودی نامعتبر
لطفاً نام مدرسه را به فارسی تایپ فرمایید.
کدملی دانش آموز (*)
ورودی نامعتبر
لطفاً اعداد 10رقم کدملی را کاملا به صورت لاتین وارد نمائید و از واردکردن هرکاراکتردیگرنظیر- خودداری فرمائید .
درخواست، سفارش و توضیحات لازم (*)
ورودی نامعتبر
لطفاً هر گونه درخواست خود را به فارسی تایپ فرمایید.
تاريخ (*)
ورودی نامعتبر
پذیرش قوانین ثبت نام سرویس مدرسه(*)
ورودی نامعتبر

قوانین ثبت نام سرویس مدرسه

کد را تایپ کنید (*) کد را تایپ کنید
ورودی نامعتبر
لطفا كد را به لاتين و با حروف كوچك وارد نمائيد. توجه نمائيد به حروف كوچك و بزرگ حساس است