•                      به سایت شرکت ثمین ایمن رهرو خوش آمدید ..

ثمین ایمن رهرو

شرکت ثمین ایمن رهرو (مجری خدمات سرویس مدارس) با مدیریت مرتضی محسنی با موضوع انجام سرویس های درون شهری و اخذ قرارداد با مدارس و شرکت ها و موسسات برای جابجایی مردم و دانش آموزان به مدت نا محدود در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است و با مجوز آموزش پرورش و تحت نظارت سازمان تاکسیرانی شهر تهران، فعالیت می‌کند .

اخبار شرکت ثمین ایمن رهرو
بندب‌ماده6 آیین‌نامه‌اجرایی‌حمل‌ونقل دانش‌آموزان‌به‌شماره‌89370/ت32680ک3/6/1387مصوب‌ هیئت‌وزیران
سامانه‌هوشمندنظارت‎‌وکنترل اعتبار مدارک رانندگان سرویس مدرسه تحت نظارت شرکت ثمین ایمن رهرو
توصیه می شود از شرکتهایي که با حضور خود در مدارس ، نظارت بر رفتار راننده دارند، استفاده فرمایید.

  • Prev